Normal_rss_entry-373882

Een vrouw die betaald werd vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp, maar minder dan vier dagen per week werkte, is toch verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Het uitsluiten van deze groep werkers "levert namelijk indirecte discriminatie van vrouwen op", meldt de Centrale Raad van Beroep.

"Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de tienduizenden pgb-zorgverleners die nu geen sociaal vangnet hebben", stelt de raad. "Zij kunnen voortaan aanspraak maken op een WW-uitkering en andere socialezekerheidsregelingen."

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag voor iemand die bijvoorbeeld door ziekte of een beperking zorg nodig heeft. Die persoon kan zelf zorg of ondersteuning inkopen van het budget.

Uitzonderingsregel

De zaak waarover de raad nu uitspraak heeft gedaan draaide om een vrouw die via het pgb huishoudelijke hulp verleende. Toen zij werkloos werd, wees het UWV haar aanvraag voor een werkloosheidsuitkering af. Dat zou komen omdat een persoonlijk dienstverlener - dus iemand die voor een particulier zorg verleent of helpt in het huishouden - die minder dan vier dagen per week werkt onder een uitzonderingsregel zou vallen.

Maar de raad vindt dat die uitzondering niet toegepast mag worden op de dienstverlener die vanuit het pgb wordt betaald. "Uit statistische gegevens blijkt dat verhoudingsgewijs veel meer vrouwen dan mannen door de uitzonderingsbepaling worden benadeeld", stelt de raad. Dat mag alleen als de uitzonderingsbepaling "objectief gerechtvaardigd" is, maar dat gaat volgens de raad in dit geval niet op.

Recht op WW-uitkering

De raad oordeelt dat "de betrokken pgb-dienstverlener recht krijgt op een WW-uitkering. Het UWV moet hierover een nieuwe beslissing nemen."

Door: ANP