Normal_female-doctor-holding-small-red-heart-on-palm-of-h-2022-06-17-02-35-29-utc__1_

Een eenmalige financiële bijdrage voor (nabestaanden van) zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Zodat zij, naast de zorgen en het verdriet, niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Dat is sinds de oprichting van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) de doelstelling geweest. Nu ZWiC ophoudt te bestaan maakt zij de balans op. In totaal heeft ZWiC 180 zorgmedewerkers kunnen helpen met een eenmalige financiële bijdrage. Daarnaast is er, in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van de zorg, een landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals ontwikkeld. Voorzitter Wietske Blom-Ham: “Het is ongelofelijk wat je kunt bereiken als je de handen ineen slaat. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun van zoveel organisaties en particulieren en kijken met trots terug op wat we de afgelopen jaren voor zorgmedewerkers en hun nabestaanden hebben kunnen betekenen.”  Dit meldt ZWiC.

ZWiC is een particulier initiatief van chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs, dat in maart 2020 met steun van vele partijen, waaronder het collectief voor zorgverleners VvAA, het Verbond van Verzekeraars, PGGM, Kennedy Van der Laan, het ministerie van VWS én vele individuele donateurs, in een paar weken tijd tot stand kwam. Kernbegrippen bij de oprichting, maar ook de werkwijze van ZWiC waren ‘snel, eenvoudig en transparant’.
 
Wietske Blom-Ham: “ZWiC was een effectief noodverband in een acute situatie waarin alles onzeker was. Snelheid, eenvoud en transparantie zijn effectieve en stevige pijlers onder onze stichting gebleken. We hebben zorgmedewerkers die met COVID op de IC terecht kwamen of nabestaanden van overleden zorgmedewerkers snel kunnen informeren en ondersteunen met een eenmalige financiële bijdrage. En de voorwaarden voor die steun waren eenvoudig en transparant. Mede dankzij die werkwijze, en natuurlijk de steun van vele partners, hebben we met een kleine club betrokken en deskundige professionals het verschil kunnen maken voor deze zorgmedewerkers en nabestaanden. Daar was het ons allemaal om te doen.”

Ondersteuning

Het werken in de zorg tijdens de coronacrisis had grote impact op het welzijn van zorgmedewerkers, waarbij de noodzaak van zorg voor hun fysieke en mentale welzijn duidelijk werd. In opdracht van ZWiC heeft ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises daarom, in unieke samenwerking met een brede vertegenwoordiging vanuit de zorgsector, een landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals ontwikkeld. In tegenstelling tot andere sectoren ontbrak het tot dusver aan een landelijke standaard hiervoor in de zorg. De beleidsrichtlijn is begin mei gepubliceerd.
 
Wietske Blom-Ham: “Nu is de pandemie voorbij, maar het belang van optimale inzet, professionele ontwikkeling én werkplezier van zorgprofessionals blijft onverminderd groot. Met deze richtlijn ligt er een stevige basis voor de ondersteuning van zorgprofessionals. Zowel in de dagelijkse praktijk áls in uitzonderlijke tijden zoals een pandemie.”

Overige donaties naar Stichting Long COVID

Sinds haar oprichting in maart 2020 ontving ZWiC steun in praktische en/of financiële zin van vele individuele donateurs en partijen. In totaal heeft ZWiC 4,4 miljoen euro aan donaties mogen ontvangen. Dit bedrag werd verdubbeld door het ministerie van VWS. Met het totaalbedrag zijn de toegekende aanvragen en de ontwikkeling van de richtlijn gefinancierd. Nu ZWiC ophoudt te bestaan, retourneert zij, volgens afspraak, de helft van het resterende bedrag aan het ministerie van VWS.
 
Het bedrag dat daarna nog overblijft bedraagt ongeveer één miljoen euro. Na zorgvuldige afweging en afstemming heeft ZWiC besloten dit bedrag te doneren aan Stichting Long COVID. Deze stichting richt zich op het stimuleren en financieren van biomedisch onderzoek naar de oorzaken en behandeling van Long COVID en de realisatie van een landelijk Long COVID onderzoeksconsortium. De inspanningen van Stichting Long COVID zijn belangrijk om patiënten met Long COVID of Post-Covid-Syndroom, die hun situatie nu vaak als uitzichtloos ervaren, een perspectief op een behandeling te bieden. ZWiC is blij dat de resterende gelden hiermee een bestemming krijgen die aansluit bij haar doelstelling en uitgangspunten. Stichting Long COVID kan met deze donatie nog dit jaar onderzoek naar Long COVID financieren. 

Feiten en cijfers

•       De doelgroep van ZWiC bestond uit (nabestaanden van) zorgmedewerkers die in de coronazorg actief waren met de handen aan het bed, zoals verpleegkundigen en verzorgenden én met de handen voor het bed, zoals schoonmakers en baliemedewerkers. 
•       In totaal keerde ZWIC 180 eenmalige financiele bijdragen uit aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers. 
•       Er zijn 26 eenmalige financiële bijdragen van 50.000 euro uitgekeerd aan nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden.
•       Er zijn 154 eenmalige financiële bijdragen van 30.000 euro uitgekeerd aan zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg op de IC zijn opgenomen. 
•       De meeste eenmalige financiële bijdragen zijn uitgekeerd aan (nabestaanden van) verpleegkundigen en verzorgenden. 
•       88 procent van de (nabestaanden van) zorgmedewerkers heeft binnen zes weken na de aanvraag een eenmalige financiële bijdrage op hun rekening ontvangen en 50 procent binnen vier weken.
 
Door: Nationale Zorggids