‘Zorg heeft meer aandacht voor stoppen met roken, maar kan het kan beter’

Mensen die roken of overgewicht hebben, worden steeds vaker geholpen door huisartsen, praktijkondersteuners en ziekenhuizen. Dit doen zij in samenwerking met andere zorgorganisaties en lokale instellingen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan de toegenomen aandacht hiervoor echter nog wel beter: niet iedereen krijgt de ondersteuning die nodig is om gezonder te leven en ook is er meer aandacht nodig voor kwetsbare mensen. Zorgverleners hebben hiervoor beter zicht nodig op het regionale aanbod, waarvoor meer samenwerking nodig is. Dit meldt IGJ.

Ruim de helft van de bevolking is te zwaar en 18 procent rookt. In de regio’s Almelo/Twenterand, rond Heerlen en rond Emmen liggen die percentages nog iets hoger. Zorgverleners hebben de ambitie om hun patiënten en cliënten naar een gezonder leven te helpen. Zij spreken hierover in de spreekkamer en meestal waarderen patiënten en cliënten dat ook. Het gesprek daarover blijkt moeilijker bij mensen met een lager inkomen, lager opleidingsniveau of minder gezondheidsvaardigheden.

Informatie-uitwisseling

Als zorgverleners een beter overzicht hebben van het totale aanbod aan leefstijlbegeleiding in de regio, kunnen zij beter inspelen om de wensen en behoeften van hun patiënten en cliënten. Ook zijn er meer mogelijkheden voor de verschillende organisaties om meer en beter samen te werken, bijvoorbeeld door betere informatie-uitwisseling en afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor de nazorg bij een terugval. Cliënten zouden minder obstakels moeten ervaren, zoals het eigen risico, wachtlijsten en reisafstanden, om te willen afvallen of stoppen met roken.

Door: Nationale Zorggids