Meer Tijd voor de Patient per 2025 structureel basiszorg huisartsen

Vanaf 1 januari 2025 is Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met een structurele bekostiging voor MTVP. Dit meldt Zorg en Zekerheid. 

In een leidraad van 2023 hebben zorgverzekeraars en huisartsen afspraken gemaakt over Meer  Tijd voor de Patiënt. De afspraken gaan over een nieuwe manier van werken, waarbij regionale huisartsenorganisaties een ondersteunende rol zullen spelen.

Meer rust en ruimte

Tot nu toe hebben de meeste huisartsen goede ervaringen met MTVP. Ze ervaren meer rust en ruimte in hun praktijk en in de gesprekken die zij voeren met patiënten. De huisartsenorganisaties vinden structurele verankering van de werkwijze in de basiszorg een blijk van vertrouwen in de effectiviteit en noodzaak ervan.
Zorgverzekeraars zijn blij met de afspraken, zo ook Ton van Houten, bestuursvoorzitter Zorg en Zekerheid en bestuurder bij Zorgverzekeraars Nederland. “Als huisartsen kunnen investeren in een goed gesprek met de patiënt, kan dat winst opleveren. Bijvoorbeeld door te zorgen dat een verwijzing naar de tweede lijn achterwege blijft. Of door samen met de patiënt tot de conclusie te komen dat een klacht geen zorgvraag is, maar in het sociaal domein kan worden opgelost.”

Afgesproken doelstellingen blijven staan

Tot en met 2028 gelden de afgesproken doelstellingen omtrent verbeterde kwaliteit en toegang tot huisartsenzorg, vermindering van het aantal consulten per patiënt, verbeterde patiënttevredenheid, werkplezier en beheersing van de zorgkosten. Hoe het er tot nu toe voorstaat, wordt de komende tijd onderzocht.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky