Dit is wat er nog over is van de zorgplannen van PVV, BBB, NSC en VVD

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hebben de PVV, BBB, NSC en VVD allerlei plannen voor de zorg gepresenteerd, maar tijdens de formatie zijn er hier en daar compromissen gesloten waardoor van sommige standpunten afscheid is genomen. Wat is er eigenlijk wél overgebleven van deze plannen? Ovestappen.nl zocht het uit.

De PVV en BBB wilden het eigen risico helemaal afschaffen, maar NSC en VVD waren daartegen. Zij pleitten voor een gespreide betaling en maximaal bedrag per gebeurtenis. De vier partijen besloten samen het eigen risico vanaf 2027 te halveren; een compromis. Per gebeurtenis moet een verzekerde maximaal 50 euro betalen. Het huidige kabinet wil per 2025 al een maximalisering van 150 euro per gebeurtenis invoeren.

Nadeel van de verlaging van het eigen risico, is dat de zorgpremie verder omhoog gaat. “Een lager eigen risico maakt de zorgverzekering dus duurder. Gemiddeld betalen verzekerden een lager eigen risico dus zelf via de premie. De solidariteit tussen gezonde en zieke mensen wordt door de verlaging van het eigen risico wel groter. Dat is gunstig voor mensen die vaak of chronisch ziek zijn”, legt zorgexpert Eva van Erk uit.

Vaste zorgkrachten eerste keuze

Het plan van de BBB om vaste zorgverleners eerste keuze te geven bij het inroosteren is in het coalitieakkoord opgenomen. Alle partijen zijn het namelijk met elkaar eens dat de personeelstekorten in de zorg aangepakt dienen te worden. In de aanpak mist echter wel budget, zegt Overstappen.nl.

Agressie tegen zorgpersoneel

De PVV heeft er in het verkiezingsprogramma niets over gezegd, maar de overige drie coalitiepartijen willen al sinds het begin van de campagne agressie tegen zorgverleners aanpakken. Dit is daarom ook opgenomen in het coalitieakkoord.

Brede zorg in streekziekenhuizen veiligstellen

In het hoofdlijnenakkoord is ook het standpunt van de NSC en BBB opgenomen dat de brede zorg in streekziekenhuizen behouden blijft. Het doel is dan ook om de personeelstekorten daar op te lossen, zodat streekziekenhuizen hun deuren niet hoeven te sluiten. “Maar uiteindelijk is een ziekenhuis gewoon een bedrijf dat wel of niet levensvatbaar is. De politiek heeft weinig middelen om daar wat aan te doen”, licht Van Erk toe.

Jeugdzorgprestaties

Dat de jeugdzorg aangepakt moet worden, is voor alle partijen duidelijk. Ze willen de gesloten jeugdzorg versnel afbouwen en het aantal uithuisplaatsingen terugdringen. Hiervoor hebben ze afscheid genomen van de geplande bezuiniging van 511 miljoen euro.

VVD-plan voor samenhangend vaccinatiebeleid

PVV, NSC en BB zeiden er niets over in hun verkiezingsprogramma’s, maar het VVD-plan om een samenhangend beleid voor vaccinaties op te stellen staat wel in het coalitieakkoord.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky