Beroepsverbod voor verpleegkundige na seks met kwetsbare patiënte

Een sociaal psychiatrische verpleegkundige van GGNet mag zijn beroep niet langer uitoefenen. Hij is uit het BIG-register geschrapt vanwege het aangaan van een seksuele relatie met een zeer kwetsbare patiënten die hij al jarenlang onder behandeling had. Dit meldt de Stentor. 

Patiënten zitten in een afhankelijke positie ten opzichte van hun zorgverlener. Daarom is het volgens de Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden ook niet toegestaan om een intieme relatie aan te gaan met een patiënt.

Grenzen stellen

In het geval van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ontstond eerst een vriendschappelijke relatie die later uitmondde in een seksuele relatie. De vrouw was extra kwetsbaar en werd al jarenlang door de man behandeld. Een van haar problemen was dat zij grenzen stellen in een relatie moeilijk vond. De behandelaar is toch een relatie met haar aangegaan en “heeft de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening ernstig overschreden”, aldus het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG).

Beroepsverbod om kans op herhaling te voorkomen

Het RTG stelt dat de verpleegkundige zich op meerdere momenten had moeten bedenken dat de relatie ongepast werd. Toen de relatie in 2022 begon te veranderen, had hij een stap terug moeten nemen en een gesprek met zijn leidinggevende moeten aangaan, vindt het tuchtcollege. Hij hield de hele relatie geheim en ontnam hiermee de kans voor de vrouw om het grensoverschrijdende gedrag te stoppen. Omdat het RTG kans op herhaling niet uitsluit, krijgt de verpleegkundige een beroepsverbod opgelegd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky