Renske Leijten

DEN HAAG - In een column op de website van de SP schrijft Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de partij, over de onwenselijkheid van de rol van zorgverzekeraars in de bepaling van de professionele standaarden waaraan zorg zou moeten voldoen. 

De invoering van het Zorginstituut Nederland, de vervanger van het huidige College voor zorgverzekeringen (CVZ) die deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, zou een eind moeten maken aan de grote onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid en gebrek aan normen die nu heerst in de zorgsector.

Volgens Leijten geeft minister Edith Schippers van VWS zorgverzekeraars echter een te grote stem in de bepaling van deze normen. Deze normen zouden volgens haar vooral door zorgverleners en -afnemers moeten worden vormgegeven. Daarmee sluit zij zich aan bij de eerdere kritiek van hoogleraren op de beslissing van het CVZ om  bepaalde psychische stoornissen niet in de verzekering op te nemen.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem