Normal_zorgverzekeringen_verzameling

De leden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stemmen in met de onderhandelaarsakkoorden die op 16 juli jongstleden zijn gesloten voor de medisch specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de eerste lijn. Dit heeft ZN vandaag aan minister Schippers van VWS laten weten.

Tijdens de bestuursvergadering op 26 augustus heeft ZN de instemming officieel vastgesteld. Hiervoor werd overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de zorgakkoorden.  In de akkoorden zijn afspraken opgenomen die de gezondheidszorg beter en efficiënter moeten maken. Dit is nodig om de zorg in tijden van een lagere economische groei betaalbaar te houden.

Uitgangspunt van de zorgverzekeraars was om de verzekerden daarbij zoveel mogelijk te ontzien door  bijvoorbeeld af te zien van beperkingen in het zorgpakket. Algemeen directeur Pieter Hasekamp van ZN laat weten blij te zijn met de bereikte akkoorden. 'De partijen in de zorg, aanbieders, patiëntenorganisaties en verzekeraars laten hiermee opnieuw zien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen. Het is nu zaak om de afspraken ook echt door te vertalen naar het beoogde resultaat: betere zorg met een beheerste kostenontwikkeling.'

© Nationale Zorggids