Normal_radiologie

Minister Schippers heeft een vergunning uitgegeven voor het toepassen van protonentherapie aan het UMC in Groningen en aan een samenwerkingsverband van het LUMC in Leiden, het Erasmus MC in Rotterdam en de TU in Delft. 

Bij twee andere vergunningaanvragen is nadere informatie nodig voordat de minister een besluit kan nemen. De aanvragers hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht zes weken de tijd gekregen om hun aanvraag aan te vullen. Daarna zal de minister ook over deze aanvragen een besluit nemen.

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden in de behandeling van specifieke vormen van kanker waar een heel gerichte bestraling gewenst is. In Nederland bestaan nu nog geen faciliteiten die protonentherapie kunnen aanbieden.

Eerder heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bepaald voor welke indicatie protonentherapie tot de stand van de wetenschap mag worden gerekend en dus tot het basispakket behoort. Om tot deze duiding te komen heeft het CVZ advies gekregen van een commissie met onder andere zorgverzekeraars, aanbieders en andere deskundigen.

Na de vergunningverlening is het aan de vergunninghouders om de financiering van de protonenfaciliteit rond te krijgen. Ook kunnen, naargelang de zorgbehoefte van hun verzekerden, verzekeraars zelf kiezen welk centrum of welke centra ze contracteren.

© Nationale Zorggids