Normal_apotheek_apotheker

Apothekers mogen het verstrekken van nieuwe medicijnen en de uitleg over het gebruik ervan niet meer als één zorgactiviteit declareren. De Nederlandse Zorg Autoriteit gaat deze twee taken van apothekers vanaf 1 januari 2014 scheiden en apart vergoeden. Apothekersorganisaties wilden deze maatregel uitstellen maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven wees het verzoek tot uitstel af. Dit meldt Leefwijzer.

Patiëntenfederatie NPCF is blij met deze ontwikkeling. De federatie vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor goede farmaceutische zorg. Bij een eerste uitgifte van een medicijn aan een patiënt moet de apotheker uitleg geven over mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere medicijnen bespreken, vindt de NPCF. Ook de verwachtingen van de patiënt moeten aan de orde komen. Zo levert de apotheker een belangrijke bijdrage aan de zorg en begeleiding van patiënten.

De NPCF hield deze zomer een meldactie “Verstrekking medicijnen'  waar 11.000 mensen aan deelnamen. Daaruit bleek dat twintig procent van de deelnemers geen uitleg had gekregen over een nieuw medicijn of ontevreden was over het gesprek met de apotheker terwijl zij er wel voor betaalden. Tot voor kort zat de vergoeding voor een uitgiftegesprek bij de prijs van het medicijn inbegrepen.

Nu apothekers de toelichting op medicijnen apart moeten declareren wordt het ook voor patiënten duidelijker dat dit gesprek plaats moet vinden, denkt de NPCF. De federatie vindt het niet alleen belangrijk dat de verstrekking van geneesmiddelen en het uitgiftegesprek afzonderlijk worden vergoed en dat het gesprek plaatsvindt, maar vindt het ook volstrekt logisch dat als dit gesprek niet plaatsvindt de apotheker daar ook niet voor wordt vergoed.

© Nationale Zorggids