Normal_zorgverzekeringen_verzameling

Met ingang van 1 januari 2014 vinden er een aantal wijzigingen plaats in het basispakket van zorgverzekeraars. Het gaat om de voorwaardelijke toelating van twee nieuwe behandelingen, een wijziging in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en een wijziging in de vergoeding van twee soorten medische hulpmiddelen. Er verdwijnen volgend jaar geen behandelingen of hulpmiddelen uit het pakket. Dat meldt Medical Facts.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten twee nieuwe behandelingen voorwaardelijk tot het pakket toe te laten. Het gaat om speciale behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose en voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Door deze behandelingen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen innovatieve vormen van zorg de kans hun effectiviteit in de praktijk te bewijzen.

Op dit moment worden vanuit het basispakket voor alle patiënten maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Vanaf 2014 komt deze beperking te vervallen. Hiervoor in de plaats komen vier zorgcategorieën, die samen de nieuwe 'generalistische basis-ggz' vormen. Patiënten met zwaardere psychische problematiek waarvoor de huidige vijf consulten niet toereikend zijn kunnen hierdoor binnen de basis-ggz behandeld worden, zonder meteen te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Dit betekent dat de gespecialiseerde zorg zich op meer complexe patiënten kan gaan richten. Ook patiënten met stabiele chronische problemen kunnen binnen de basis-ggz worden behandeld.

Verder wordt vanaf 1 januari de apparatuur voor thuisdialyse vergoed als medisch-specialistische zorg, inclusief de opleiding en instructie, de ondersteuning en begeleiding, het onderhoud en de reparatie. Voorheen viel deze vergoeding onder medische hulpmiddelen. Door deze wijziging wordt het ziekenhuis formeel verantwoordelijk voor de te leveren prestaties, zoals in de praktijk al het geval was. Voor eventueel benodigde aanpassingen van de woning blijft de zorgverzekeraar verantwoordelijk. Dit heeft geen financiële consequenties voor de verzekerde.

Ook de vacuümpomp die onderdeel uitmaakt van de vacuümtherapie wordt niet langer apart vergoed als hulpmiddel, maar als onderdeel van de therapie. Hierdoor wordt het ziekenhuis formeel verantwoordelijk voor de gehele vacuümtherapie, dus ook voor de vacuümpomp. Ook dit zal geen financiële gevolgen hebben voor de verzekerde.

© Nationale Zorggids