Medisch apparaat

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vraagt zorgverzekeraars om voortvarend te handelen bij het contracteren van protonentherapie. De bouw van 4 centra waar de innovatieve kankerbehandeling aangeboden gaat worden heeft na jaren het groene licht gekregen. Verder uitstel is ‘onacceptabel’ volgens de NFK. Dit meldt Skipr. 

De protonentherapie wordt momenteel nog niet in Nederland aangeboden. Patiënten die de kankerbehandeling willen ondergaan moeten daarvoor naar het buitenland afreizen. Minister Schippers van VWS heeft besloten de bouw van 4 protonencentra toe te staan in Nederland. “Dit betekent dat deze innovatieve kankerbehandeling na vele jaren van discussie eindelijk ook in Nederland geboden kan worden”, concludeert de NKF. “In Nederland wordt al tien jaar gesproken over protonentherapie, verder uitstel is onacceptabel, temeer omdat behandeling in het buitenland veel belemmeringen kent.”
 
De protonentherapie valt momenteel onder de verzekerde zorg, ook wanneer een patiënt naar het buitenland afreist om de behandeling te ondergaan. De NFK schat dat ten minste 2200 patiënten baat hebben bij de protonentherapie. Echter, naar schatting maken slecht 50 patiënten per jaar gebruik van de therapie nu het niet nog in Nederland aangeboden wordt. Het geringe gebruik, zo zegt de NFK, hangt samen met belemmeringen op financieel, organisatorisch en sociaal-emotioneel terrein. 
 
Doordat relatief weinig patiënten gebruik maken van de behandeling willen de 21 kankerpatiëntenorganisaties die in de NKF zitten dat de protonentherapie zo snel mogelijk aangeboden gaat worden in Nederland. Ze roepen daarom zorgverzekeraars op voortvarend te zijn bij het contracteren. Daarnaast pleiten ze voor het opzetten van een ‘luchtbrug’ naar buitenlandse protonentherapiebehandelcentra, volledig vergoed door de verzekeraars, tot in 2017 de behandeling in Nederland aangeboden wordt. 
 
© Nationale Zorggids