Normal_dossier_papier_mappen

Zorgverzekeraars krijgen mogelijk inzage in de medische dossiers van hun verzekerden. Minister Edith Schippers (VWS) heeft een wijzigingsvoorstel voor de Wet marktordening gezondheidszorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Inzage in de dossiers moet fraude met zorggelden tegengaan. Dit meldt Skipr. 

In de toelichting van het wijzigingsvoorstel staat dat verzekeraars alleen maar inzage in de dossiers mogen in een uiterste instantie. De inzage betreft daarnaast alleen de restitutieverzekeringen. Dit is een zorgverzekering waarbij de verzekerde de nota zelf indient bij de verzekeraar. Momenteel mogen zorgverzekeraars de medisch dossier nog niet inzien en dit bemoeilijkt de materiële controle. Dit is de controle waarbij nagegaan wordt of de nota klopt. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders een restitutiepolis hebben. 
 
© Nationale Zorggids