Logo_logo-ar

Het verwijderen van behandelingen uit het basispakket van de zorgverzekering is tot nu toe minder effectief als maatregel om de uitgaven in de zorg te beheersen dan beoogd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) realiseerde met dit instrument in de periode 2007-2013 naar schatting ongeveer €0,25 miljard aan besparingen op de jaarlijkse zorguitgaven, terwijl een besparing van €0,5 miljard verwacht werd. Dit meldt de Algemene Rekenkamer. 

Een voorbeeld is het niet langer vergoeden van cholesterolverlagers. De minister VWS verwachtte een jaarlijkse besparing van €97 miljoen, in werkelijkheid leverde deze maatregel €18 miljoen per jaar op. Daarnaast licht Zorginstituut Nederland op dit moment systematisch het basispakket door op zoek naar inefficiënte behandelingen. Volgens de Algemene Rekenkamer biedt deze aanpak in combinatie met het stimuleren van ‘gepast gebruik’ van zorg (niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk) aanknopingspunten voor een effectiever pakketbeheer. Dat staat in het rapport Basispakket zorgverzekering dat dinsdag is verschenen. 
 
Volgens het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher moet de systematische doorlichting van het pakketbeheer vanaf 2017 €225 miljoen per jaar opleveren. De doorlichting levert verbeterplannen op om tot meer gepast gebruik van zorg te komen. Het Zorginstituut verwacht dat de  jaarlijkse zorguitgaven hierdoor kunnen dalen met € 48 miljoen. De Algemene Rekenkamer constateert dat de opvolging van de verbeterplannen die uit de doorlichting komen vrijblijvend is. Daardoor is het de vraag of het besparingsdoel in 2017 haalbaar is. De Algemene Rekenkamer is dan ook voorzichtig positief over de bijdrage die pakketbeheer in de toekomst  kan leveren aan de beheersing van de zorguitgaven.
 
De Algemene Rekenkamer ziet met name kansen in de wisselwerking tussen de verbeterplannen en het eventueel afdwingen van gepast gebruik door het Zorginstituut (door het bevorderen van richtlijnontwikkeling en het uitbrengen van standpunten) en de minister van VWS (door het nemen van pakketmaatregelen). De minister deelt de conclusie van de Algemene Rekenkamer op hoofdlijnen. Het Zorginstituut geeft aan dat uitgavenbeheersing niet het primaire doel is van pakketbeheer, maar dat de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg hiermee geborgd moeten worden. 
 
© Nationale Zorggids