Logo_logo_zorginstituut

Het pakketadvies van geneesmiddel palbociclib en een zogenaamde scoping van de mammaprint, beiden bij borstkanker, komen aan de orde in vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) die morgen plaatsvindt. Ook spreekt de ACP over de ‘pakketwaardigheid’ van NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test); een vorm van prenatale screening. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het geneesmiddel palbociclib (Ibrace) is door demissionair minister Schippers van Volksgezondheid in de zogenaamde pakketsluis geplaatst voor de indicatie HR+, HER- gemetastaseerd borstkanker. Instroom in het basispakket kan pas plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en een daaropvolgende succesvol verlopende prijsonderhandeling.

In 2012 heeft het Zorginstituut (voorheen het College voor zorgverzekeringen) een negatief standpunt uitgebracht over de vergoeding van de Mammaprint. In 2016 zijn echter de resultaten van de zogenaamde MINDACT-studie gepubliceerd waarin het klinisch nut van de Mammaprint is onderzocht. Het Zorginstituut gaat nu beoordelen of het standpunt uit 2010 herzien moet worden.

De demissionair minister heeft het Zorginstituut bovendien gevraagd of de Zorgverzekeringswet (Zvw) als financieringsbron kan dienen voor de NIPT als eerste test binnen de prenatale screening. De Gezondheidsraad heeft in december 2016 een rapport uitgebracht over ‘een optimaal programma van prenatale screening, in het licht van de recente wetenschappelijke ontwikkelingen’. Schippers heeft het Zorginstituut gevraagd dit rapport in zijn advies mee te wegen.

Het bestuur van het Zorginstituut is verantwoordelijk voor, en besluit over, ‘pakketadviezen’ aan de minister van Volksgezondheid. De ACP adviseert hieraan voorafgaand het bestuur over voorgenomen adviezen over de samenstelling van het verzekerde pakket.

Door: Redactie Nationale Zorggids