Normal_geld_rekenmachine_belasting

Het eigen risico in de zorg moet dit jaar nog verlaagd worden van 385 euro naar 174 euro. Patiëntenfederatie Nederland wil dat zorgverzekeraars niet wachten op een besluit van het toekomstig kabinet. Zorgverzekeraars mogen dit echter niet zomaar zomaar afspreken, omdat er dan sprake is van kartelvorming, zegt zorgeconoom Marcel Canoy. Dat meldt de Volkskrant. 

“Er is dit voorjaar al een paar keer een motie in de Tweede Kamer over afschaffing of verlaging ervan verworpen omdat partijen het in de formatie willen regelen. Omdat die formatie niet opschiet, dreigt voor 2018 niet geregeld te worden”, zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. VVD en D66 zijn niet voor een verlaging van het eigen risico, de ChristenUnie en het CDA wel, evenals de oppositiepartijen.

Het voorstel van de federatie om zorgverzekeraars onderling alvast afspraken te laten maken, is niet realistisch. Dit zeggen zorgeconoom Marcel Canoy, verbonden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Zorgverzekeraars Nederland. Naast dat er dan sprake is van kartelvorming, moet er ook rekening gehouden worden met de regelingen van gemeenten, zoals de collectieve zorgverzekering voor minima. Als zorgverzekeraars hun eigen afspraken zouden maken voor verlaging van het eigen risico, zouden ze allemaal mee moeten doen. Indien er bijvoorbeeld één zorgverzekeraar is die niet meedoet, kan deze een lagere zorgpremie bieden aan verzekerden zonder gezondheidsproblemen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids