Normal_tandarts_lamp

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezocht onlangs achttien tandartsenpraktijken. Zij kregen een bezoekje omdat er sprake leek te zijn van een afwijkend declaratiepatroon. Bij veertien praktijken was hier inderdaad dat inderdaad het geval. Sinds de controle heeft een groot deel van de tandartsen zijn declaratiegedrag aangepast. Acht praktijken stopten al voor het bezoek met onjuist declareren. Dat meldt de NZa. 

Bij de achttien praktijken ging het om de aanvullende medische anamnese. Als uit een vragenlijst blijkt dat een tandarts aanvullende handelingen moet verrichten, mag hij dit in rekening brengen bij de patiënt. Op de rekening komt aanvullende medische anamnese te staan voor een bedrag van 20 euro. De NZa vermoedde dat de onderzochte praktijken deze handelingen ten onrechte in rekening brachten en deed daarom onderzoek, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Vier van de achttien praktijken waren in staat om het afwijkend declaratiegedrag te verklaren. Acht konden dit niet, maar waren bereid om direct aanpassingen door te voeren. Toch zijn er zes praktijken die én geen verklaring hadden én zich niet bereid toonden om hun wijze van declareren aan te passen. Zij hebben een waarschuwing ontvangen en kunnen een verscherpte controle van de NZa verwachten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids