Normal_medicijnen_geneesmiddelen

Wat is de definitie van het begrip ziektelast? Welke rechtvaardigheidsopvattingen liggen daaraan ten grondslag? En hoe kan een ziektelastgetal bepaald worden? Het Zorginstituut heeft een rapport gepubliceerd met daarin een gedetailleerd verslag van hoe een ziektelastgetal tot stand komt én hoe het gebruikt kan worden bij de beoordeling van zorg bij toelating tot het basispakket. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Het begrip ziektelast beschrijft hoe goed of slecht de gezondheid van een patiënt is in vergelijking met die van patiënten met en andere aandoening of gezonde mensen. Hoe ernstiger de aandoening is, hoe hoger de ziektelast.

Om deel uit te kunnen maken van het basispakket moet een bepaalde zorgvorm of behandeling in ieder geval effectief zijn – dat wil zeggen werkzaam zijn bij de behandeling van een aandoening. Maar er zijn ook een aantal andere criteria relevant, zoals de noodzakelijkheid van een interventie en de mate waarin een behandeling kosteneffectief is. Bij deze criteria speelt de ernst van de aandoening – de ziektelast – een belangrijke rol. Hoe ernstiger de aandoening, hoe noodzakelijker de samenleving het vindt om een behandeling daarvoor te vergoeden. En hoe ernstiger de aandoening hoe meer de samenleving bereid is te betalen voor een behandeling daarvoor.

Ziektelast is sinds 2015 een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen in het beoordelen van zorg. Vanwege het grote belang dat nu een aan ziektelast wordt toegekend, heeft de ACP gevraagd om de tot dan toe gebruikte methode nog eens tegen het licht te houden. ‘Ziektelast in de praktijk’ aakt duidelijk hoe het Zorginstituut de ziektelast in kaart brengt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een combinatie van elementen van verschillende opvatting. Er wordt rekening gehouden met heersende opvatting over rechtvaardigheid, zoals het idee dat de maatschappij voorrang wil verlenen aan patiënten met een hoge ziektelast. Dat uit zich in de bereidheid om meer te betalen voor een winst in gezondheid.

Zo zijn Nederlanders bereid om ‘minder’ kosteneffectieve zorg te vergoede naarmate het gaat om een ernstigere aandoening. Dat maakt het belangrijk om goed uit te werken wanneer een aandoening een belangrijk gezondheidsprobleem is, met andere woorden: wanneer is er sprake van een lage ziektelast, een middelmatige, en een hoge ziektelast. 

Door: Redactie Nationale Zorggids