Normal_medicijnen_pillen

Op de openbare website horizonscangeneesmiddelen.nl is vanaf nu uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen de komende tijd op de markt komen en wat ze gaan kosten. Ook bij de bepaling welke nieuwe medicijnen als sluiskandidaten worden geselecteerd, is recent gebruikgemaakt van de Horizonscan. De sluis geldt voor nieuwe medicijnen die wel in Nederland op de markt mogen worden gebracht, maar niet meteen opgenomen worden in het basispakket, vanwege de hoge kosten. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

De Horizonscan Geneesmiddelen is een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht met innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht en de mogelijke impact hiervan. De Horizonscan monitort ook indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen en zorgt ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt 2 jaar vooruit.

Met de net geactualiseerde editie biedt de Horizonscan volgens het Zorginstituut ook beter onderbouwde prijs- en patiënt-volume-schattingen, een veld met informatie of een middel nieuw is, een keuzemenu en inzicht pers geneesmiddel in welke fase van de ontwikkeling het zich bevindt.

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf 1 juli zullen nieuwe geneesmiddelen die 50.000 euro per behandeling per jaar kosten of in totaal meer dan 40 miljoen per jaar kosten standaard in aanmerking komen voor de sluis. Hierdoor krijgt minister Bruno Bruins van Medische Zorg de mogelijkheid om eerst met de fabrikant te onderhandelen over die zeer hoge prijs, voordat het middel vergoed wordt vanuit het basispakket. 

Door: Redactie Nationale Zorggids