Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een klacht ontvangen over een zorgverzekeraar die zich niet aan de regels voor de zorginkoop zou houden. Het inkoopbeleid van deze verzekeraar zou de verschillende fasen van de zorginkoop niet beschrijven. Ook zouden de termijnen niet duidelijk zijn waarbinnen zorgaanbieders moeten reageren. De NZa doet op dit moment onderzoek naar deze klacht en zal maatregelen nemen als dat nodig is. Dit meldt NZa.

De NZa ziet toe op een goed verloop van het zorginkoopproces. De publicatie van het inkoopbeleid van verzekeraars is een noodzakelijke stap om tot eerlijke onderhandelingen met zorgaanbieders te komen. Daarnaast moeten wijzigingen op tijd bekend worden gemaakt, zijn partijen verplicht om tijdig en duidelijk op elkaars vragen te reageren en wordt een zorgaanbieder een minimale termijn van vier weken gegund om het eerste voorstel van de verzekeraar te bestuderen. Deze en meer regels staan in de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw.

Contract niet verplicht

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Zij zijn niet verplicht om met alle bestaande zorgaanbieders contracten af te sluiten. De NZa schrijft ook niet voor welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten maken. Dat zijn afspraken tussen private partijen. Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar het niet eens kunnen worden bij de inkoop van zorg, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut.

De NZa hecht grote waarde aan de input van zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het inkoopproces en nodigt hen dan ook uit om mogelijke overtredingen van de eisen van het inkoopproces te blijven melden bij het Meldpunt van de NZa.

Door: Redactie Nationale Zorggids