Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Zo’n 9,8 miljoen verzekerden hebben een basispolis waarvoor een goedkoper, (bijna) gelijk alternatief bestaat. Dat komt doordat het voor de consument lastig is om basispolissen te vergelijken en het veel moeite kost om een keuze te maken. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouders roepen daarom zorgverzekeraars en beleidsmakers op om het vergelijken en kiezen van een zorgpolis voor de consument makkelijker te maken. Alleen het vergroten van de transparantie is niet voldoende. Dit melden ACM en NZa. 

Het aanbod op de polismarkt is groot. Dat betekent dat consumenten veel moeten vergelijken. Sommige concerns bieden polissen aan die verschillend worden gepresenteerd, maar volgens de analyse van ACM en NZa gelijk of zeer vergelijkbaar zijn. Deze schijnverschillen zorgen ervoor dat het voor een verzekerde lastig is om een goede keuze te maken voor een zorgverzekering. Wanneer het lastig is om te vergelijken, zullen verzekeraars minder geneigd zijn om een scherpe premie neer te zetten en betere polissen te ontwikkelen.

Obstakels bij het kiezen

Naast schijnverschillen zien ACM en NZa ook andere obstakels in het keuzeproces van de verzekerde: de tijd en moeite die het kost om de juiste polis te kiezen, moeilijk vindbare of verwarrende informatie, en grenzen aan hoeveel informatie consumenten kunnen en willen verwerken. Ook spelen gedragsvalkuilen een rol, evenals vaak onterechte angst om bij een andere polis niet dezelfde zorg vergoed te krijgen. Dit kan ertoe leiden dat verzekerden niet in actie komen of hun weg niet kunnen vinden naar de voor hen beste polis, en dat zij meer betalen dan nodig is.

Transparantie alleen niet genoeg

Traditioneel zoeken beleidsmakers en toezichthouders oplossingen voor keuzeproblemen van consumenten in meer transparantie en betere informatievoorziening. Dat is in dit geval niet genoeg, zeggen de toezichthouders. Extra maatregelen zijn nodig om goed kiezen makkelijker te maken voor verzekerden. Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld het vereenvoudigen van het aanbod en het ondervangen van gedragsvalkuilen van consumenten. Het is geen doel op zich dat consumenten overstappen, benadrukken NZa en ACM. Maar het is wel heel belangrijk dat zij zo min mogelijk gehinderd worden bij hun keuze. 

Door: Redactie Nationale Zorggids