Normal_normal_prep_hiv-preventie

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen. Dat heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vandaag bekendgemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6.500 mannen hiervan gebruik maken en kunnen hiermee 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen, meldt Rijksoverheid. 

De pil wordt  vijf jaar vergoed, maar gebruikers moeten wel een eigen bijdrage van maximaal 25 procent (ongeveer 12 euro) per maand betalen. Ook wordt hen gevraagd deel te nemen aan de driemaandelijkse medische begeleiding. Na drie jaar vindt er een tussenevaluatie plats en na vijf jaar een evaluatie van wat het effect van PrEP in Nederland is.

Langetermijneffecten

De verstrekking en de bijbehorende driemaandelijks medische zorg voor PrEP-gebruikers wordt georganiseerd vanuit vijf tot zeven GGD-regio’s. Deze regio’s zorgen voor landelijke dekking, want gebruikers die buiten één van deze regio’s wonen kunnen daar gewoon terecht.

Bruins laat de langetermijneffecten van PrEP op de hiv-epidemie in Nederland nauwgezet monitoren om na te gaan of de beoogde hoogrisicogroepen daadwerkelijk worden bereikt, of het aantal hiv-infecties daalt en om andere seksueel overdraagbare aandoeningen in de gaten te houden. Hoe de uitvoering van de PrEP-verstrekking en medische begeleiding eruitziet is eind dit jaar bekend.

Besparingen

Naast de positieve effecten op de volksgezondheid en de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers levert PrEP naar verwachting ook een kostenbesparing op. De verstrekking van PrEP en medische begeleiding kost ongeveer 22 miljoen over een periode van vijf jaar. Tegelijkertijd zorgt het verminderde aantal hiv-infecties in dezelfde periode naar verwachting voor een besparing van 33 miljoen aan zorgkosten.

Aidsfonds – Soa Aids Nederland is blij met het besluit, maar mist de urgentie. De minister verwacht volgend jaar van start te kunnen gaan, maar volgens het fonds is er geen reden om langer te wachten. “Iedereen bij de GGD-en staat klaar, dus we kunnen direct na de zomer met het verstrekken van PrEP beginnen. Elke dag komen er in Nederland nog steeds twee nieuwe hiv-infecties bij. Een substantieel deel daarvan kan voorkomen worden met PrEP. Nog verder uitstel laat mensen met een hoog risico op hiv in de kou staan”, aldus directeur Louise van Deth. 

Door: Redactie Nationale Zorggids