Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Voor de fusie van NL Healthcare Clinics en Bergman Clinics is een vergunning nodig. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een eerste onderzoek. Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zijn zelfstandige behandelcentra die zich richten op medisch-specialistische zorg die minder complex en te plannen is. Na onderzoek komt de ACM tot de voorlopige conclusie dat er aanwijzingen zijn dat de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars na de concentratie zou kunnen verslechteren ten opzichte van die van partijen. Dat meldt ACM. 

Een verslechterde onderhandelingspositie kan tot gevolg hebben dat partijen na de concentratie hogere tarieven kunnen vragen aan zorgverzekeraars waardoor ook de premies voor verzekerden omhoog kunnen gaan. Daarom wil de ACM een diepgaander onderzoek doen naar deze concentratie.

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics willen hun activiteiten samenvoegen. Tijdens het onderzoek hiernaar hebben de vijf betrokken zorgverzekeraars bezwaren naar voren gebracht tijdens deze concentratie.

Op basis van haar onderzoek stelt de ACM vast dat beide klinieken landelijk de grootste zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) zijn. Op het gebied van orthopedie en oogzorg verzorgen zij ongeveer de helft van het totale aanbod van ZBC’s in Nederland.

De ACM heeft aanwijzingen dat een voor zorgverzekeraars belangrijke groep verzekerden het belangrijk vindt dat in het polisaanbod de keuze om naar een ZBC te kunnen gaan opgenomen is. Voor deze groep lijken ziekenhuizen veel minder een alternatief te zijn. Zorgverzekeraars lopen hierdoor na de concentratie het risico meer verzekerden te verliezen als de partijen niet contracteren.

Een vervolgonderzoek moet uitwijzen of de ACM de concentratie wel of niet toestaat. Deze start zodra de partijen een vergunning aanvragen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids