Normal_fysiotherapie_rug_massage

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gaat bij de Autoriteit Consument & Markt  (ACM) een klacht indienden over zorgverzekeraar VGZ. Hoewel beide partijen vorige week samenkwamen voor overleg over de onrust die is ontstaan, zijn ze het nog steeds niet met elkaar eens. Onlangs ontstond onenigheid over de communicatie van VGZ over het aanbod van fysiotherapie bij klachten in de lage rug. Dat meldt KNGF. 

De KNGF stelt dat de zorgverzekeraar alle fysiotherapeuten in diskrediet brengt door te stellen dat slechts twee door VGZ-gecontracteerde fysiotherapeuten in staat zijn om klachten in de lage rug adequaat te behandelen. Hierdoor denken patiënten mogelijk dat zij alleen bij deze twee aanbieders terecht kunnen, terwijl ook andere fysiotherapeuten de klachten kunnen behandelen.

De zorgverzekeraar had een campagne gestart waarin de twee gecontracteerde partijen worden uitgelicht. De campagne is na overleg met KNGF gestopt, maar de schade is volgens het genootschap voor fysiotherapeuten nog niet voorbij.

VGZ houdt volgens de KNGF vast aan zijn mening dat het verzekerden goed moet informeren over behandelaren met wie afspraken zijn gemaakt. Het beleid van de zorgverzekeraar hieromtrent is dat het aparte afspraken maakt met ‘specifieke praktijken voor specifieke aandoeningen’. Dit geldt niet alleen voor fysiotherapie. In dit geval heeft VGZ voor deze twee praktijken gekozen omdat zij verzekerden een behandelgarantie geven.

De genootschap voor fysiotherapeuten is van mening dat de zorgverzekeraar onvoldoende duidelijk maakt dat het hier om een financiële kwestie gaat en niet om een kwaliteitsprobleem. Door de campagne die VGZ voerde, zijn veel praktijken buitengesloten. Op de website van de verzekeraar zijn ook alleen deze twee fysiotherapeuten te vinden als men zoekt op lage rugklachten. Hoewel na een tweede zoekopdracht meerdere praktijken gevonden kunnen worden, lijkt het op het eerste oog dat alleen de twee uitgelichte fysiotherapeuten de therapie voor lage rugklachten bieden. VGZ bekijkt de zoekfunctie op de website.

Al eerder diende KNGF een klacht in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en deze blijft ook in stand. Daarnaast bereidt de organisatie een klacht voor bij de ACM, omdat de fysiotherapeuten willen weten hoe de Autoriteit tegen de VGZ-campagne aankijkt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids