Normal_massage_fysiotherapie

De afgelopen dagen hebben het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VGZ intensief overlegd over de VGZ-campagne ‘behandeling lage rugklachten door fysiotherapeuten’. Aanvankelijk sprak VGZ in haar communicatie over door hen gecontracteerde ‘gespecialiseerde fysiotherapeuten’. Daarmee hebben zij volgens KNGF ten onrechte de indruk gewekt dat de door hen geselecteerde fysiotherapeuten lage rugklachten beter kunnen behandelen dan andere - door hen gecontracteerde - fysiotherapeuten. Inmiddels heeft de zorgverzekeraar haar website aangepast en vervalt voor de KNGF de juridische grondslag om de klacht door te zetten. Dat meldt KNGF. 

In het overleg van afgelopen maandag heeft VGZ toegelicht dat zij kiest voor een aantal geselecteerde praktijken omdat deze praktijken een behandelgarantie afgeven naar hun verzekerden. VGZ vindt dat erg belangrijk, omdat daardoor hun verzekerden niet zonder zorg kunnen komen te zitten.

VGZ heeft in het overleg benadrukt dat zij betreurt dat het beeld is ontstaan dat er onderscheid werd gemaakt tussen fysiotherapiepraktijken op kwalitatieve gronden, waardoor een groot deel van deze praktijken zich gediskwalificeerd voelde. Op dringend verzoek van het KNGF is VGZ vorige week met de publieke campagne, inclusief het gebruik van het begrip ‘gespecialiseerde fysiotherapeuten’, gestopt en was de website al deels aangepast. Echter, op haar website toonde VGZ evenwel nog steeds primair alleen de geselecteerde praktijken voor lage rugklachten en dat vond het KNGF niet juist.

Inmiddels heeft VGZ ook gehoor gegeven aan de laatste oproep van KNGF om de website zo in te richten dat consumenten en verzekerden transparant en op de juiste wijze worden geïnformeerd waar zij terecht kunnen voor de behandeling van lage rugklachten. Inmiddels worden alle door VGZ gecontracteerde fysiotherapeuten op de website getoond.

De aanpassingen die VGZ heeft doorgevoerd op haar website zijn voor het KNGF aanleiding om de klacht die bij het NZa is ingediend in te trekken en de klacht bij het ACM niet door te zetten. Door de aanpassingen die de verzekeraar heeft doorgevoerd is de juridische grondslag voor de klacht vervallen. Daarnaast is nu ‘jurisprudentie’ bij VGZ en andere zorgverzekeraars opgebouwd voor hun aanpak bij andere aandoeningen. Daardoor is voor alle zorgverzekeraars duidelijk dat alleen het tonen van geselecteerde aanbieders geen optie is.

Door: Redactie Nationale Zorggids