Logo_zilveren_kruis_logo

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Zilveren Kruis een formele waarschuwing op. De zorgverzekeraar krijgt deze waarschuwing omdat het verzekerden te laat heeft geïnformeerd over wijzigingen in haar polisvoorwaarden. Ook heeft Zilveren Kruis de wijzigingen niet voorgelegd aan de NZa. Dit meldt de NZa. 

De overtreding kwam aan het licht na een handhavingsverzoek. De NZa heeft nu enkele malen gezien dat zorgverzekeraars belangrijke informatie niet tijdig bekend maken. Dit baart de organisatie zorgen, omdat verzekerden moeten kunnen vertrouwen op de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar. Bij komende overtredingen door zorgverzekeraars zal de NZa overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Polis Basis Exclusief 

In het geval van Zilveren Kruis gaat het om de polis Basis Exclusief. De verzekeraar maakte op 4 januari 2018 twaalf wijzigingen in de polisvoorwaarden bekend. Deze wijzigingen gingen met terugkerende kracht in, vanaf 1 januari van dat jaar. Twee van de wijzigingen waren in het nadeel van verzekerden. De NZa rekent het Zilveren Kruis zwaar aan dat zij deze wijziging te laat met haar verzekerden heeft gedeeld.

'Informatie op website belangrijk voor transparantie'

Zilveren Kruis heeft laten weten dat zij er van doordrongen is dat het tijdig publiceren van alle informatie op de website bijzonder belangrijk is voor transparantie naar de verzekerden en de toekomstige verzekerden. Zilveren Kruis heeft maatregelen getroffen om tijdige publicatie en het, hierna genoemde, overleggen van polisvoorwaarden aan de NZa te borgen. Want dat heeft Zilveren Kruis ook nagelaten: het overleggen van de voorwaarden aan de NZa. Hiertoe zijn zorgverzekeraars wel verplicht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids