Normal_stethoscoop_rekening

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat in 2016 bijna 42 miljard euro om. Het overgrote deel van de kosten in de Zvw gaat naar ziekenhuiszorg, op grote afstand gevolgd door farmacie en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit meldt Vektis. 

Kinderen tot twee jaar en 65-plussers maken de hoogste zorgkosten per persoon. Kinderen en jongeren tussen de 8 en 17 jaar maken de minste zorgkosten. Vanaf 55 jaar stijgen de zorgkosten per persoon behoorlijk, aldus Vektis.

Kosten die je maakt in het ziekenhuis worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel geldt hier het eigen risico. De kosten voor medisch-specialistische zorg bedragen gemiddeld 1.319 euro per persoon. Vektis ziet dat de kosten voor ziekenhuiszorg de lijn volgen van de totale zorgkosten: kinderen tot 2 jaar en 65-plussers maken hier de hoogste kosten per persoon.

Bij paramedische zorg, waaronder fysiotherapie, logopedie en dietiek vallen, is iets anders te zien. Kosten voor paramedische zorg worden deels vergoed vanuit de basisverzekering. De groep kinderen en jongeren tussen de 2 en 17 jaar maken bijna net zoveel kosten voor paramedische zorg als de 85-plussers.

Door: Redactie Nationale Zorggids