Normal_werken_computer_studeren_rapport_administratie

De Zorgproductapplicatie bevat nu nog meer mogelijkheden om zorgaanbieders te ondersteunen bij een goede registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg. De Zorgproductapplicatie is een online tool van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met informatie die zorgaanbieders helpt om zorg goed te registreren en in rekening te brengen. Zo kunnen zorgaanbieders zien welke behandelingen zij in rekening mogen brengen en wat de maximumtarieven zijn. Ook zorgverzekeraars kunnen de Zorgproductapplicatie gebruiken om bijvoorbeeld de nota's te controleren. Dit meldt NZa.

Zorgaanbieders kunnen voortaan ook een casus uit de eigen zorgadministratie opvoeren in de tool om te controleren of de vastgelegde zorgregistratie klopt. Eventuele fouten en uitval zijn met de Zorgproductapplicatie makkelijk te achterhalen. Ook is het nu mogelijk om op basis van een zorgactiviteitcode gerichter te zoeken naar informatie. Verder kan de informatie in de zorgproductapplicatie makkelijker gedownload worden.

De online tool van de NZa is te vinden op https://zorgproducten.nza.nl

Door: Redactie Nationale Zorggids