Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Jaarlijks belanden ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in ziekenhuisbedden, toont onderzoek van ActiZ aan. Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben. Vier zorginstellingen – Aafje, Amaris, Vivium en Beweging 3.0 – starten daarom samen met Zilveren Kruis een pilot met als doel tijdige diagnostiek en inzet van de juiste (vervolg)behandeling. Dit meldt Zilveren Kruis. 

Door middel van een ‘diagnose-, en observatieperiode’ bij de deelnemende organisaties kan de juiste zorg op de juiste plek beter worden vastgesteld. Zo worden onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp - en ziekenhuisopnames - voorkomen.

Juiste zorg op de juiste plek vraagt om expertise

Als kwetsbare ouderen plotseling zorg nodig hebben kan dit betekenen dat zij tijdelijk niet thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld als iemand verhoogd risico heeft om te vallen, als er sprake is van geheugenproblemen of bij fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak. Moet de patiënt dan opgenomen worden, kan hij naar huis of is revalideren de beste optie? Expertise van ouderenzorg is dan noodzakelijk om de juiste diagnose en behandeling te bepalen.

Huisarts en spoedeisende hulp spelen belangrijke rol

Patiënten worden via de huisarts of de spoedeisende hulp aangemeld bij de deelnemende zorginstellingen. Onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde vindt in een periode van maximaal tien dagen diagnostiek en behandeling plaats. Zo krijgt de kwetsbare oudere de juiste zorg en wordt deze op de juiste manier weer doorverwezen. Ook wordt gezorgd voor de juiste nazorg: doorstroom naar huis met passende zorg of andere vormen van kortdurend of langdurend verblijf.   

Hogere kwaliteit van leven en effectievere zorg

Door direct de juiste zorg op de juiste plek te bepalen worden onnodige opnames en verplaatsingen voorkomen. "De zorg wordt zo steeds meer om de patiënt heen georganiseerd. Zowel de kwaliteit als de effectiviteit neemt toe. Voor deze kwetsbare groep vinden wij dat van groot belang", zegt Olivier Gerrits van Zilveren Kruis. 

Door: Redactie Nationale Zorggids