Normal_vaccineren__spuit__injectie

Percutane leverperfusie (PHP) met melfalan (een vorm van chemotherapie) bij patienten met niet-operabele uitzaaiingen in de lever, als gevolg van een melanoom in het oog komt niet in het basispakket. Volgens Zorginstituut Nederland voldoet de oncologische behandeling niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit meldt het Zorginstituut. 

Uitzaaiingen in de lever behandelen met PHP

Soms wordt vastgesteld dat er uitzaaiingen (metastasen) in de lever zijn, als gevolg van verspreiding van kwaadaardige cellen uit het oogmelanoom. Als de uitzaaiingen niet door middel van een operatie te verwijderen zijn, dan kan een behandeling met PHP overwogen worden.

Volgens de fabrikant zou PHP leiden tot een langere overleving met een betere levenskwaliteit, en zou er sprake zijn van minder systemische bijwerkingen vergeleken met andere behandelingen.

Klein effect op progressievrije overleving, maar kans op ernstige complicaties

Op basis van de resultaten van recent onderzoek concludeert het Zorginstituut echter dat een gunstig effect van PHP op de overleving onvoldoende is aangetoond. Wel is er waarschijnlijk een klein relevant effect op progressievrije overleving: 5.4 maanden voor met PHP behandelde patiënten, versus 1.6 maanden in de controlegroep. Dat betekent dat de tumor 3.8 maanden langer niet groeit, maar of patiënten hierdoor ook langer leven, is niet aangetoond.

Om van meerwaarde voor de patiënt te kunnen spreken, is het echter van belang dat deze tijd ook met voldoende levenskwaliteit doorgebracht kan worden. Het effect van PHP op de kwaliteit van leven is echter ook nog niet aangetoond. Wel hebben studies laten zien dat complicaties na PHP regelmatig voorkomen en soms (zeer) ernstig zijn. Hierdoor kan de kans op een aantal extra maanden zonder progressie van ziekte niet afgezet worden tegen mogelijk verlies van kwaliteit van leven.  

Door: Nationale Zorggids