Normal_justitie__rechtbank

Zorgaanbieders die geen contract hebben met zorgverzekeraars, krijgen slechts een deel van de verleende zorg vergoed. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze spande een rechtszaak aan tegen CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis voor het hanteren van een vaste korting bij de vergoeding hiervan. De rechtbank in Gelderland oordeelde onlangs dat een vast korting niet mag. Verzekeraars die niet-gecontracteerde zorg vergoeden, moeten vanaf nu per zorgtype bepaalde welk kortingspercentage hierop komt te staan. Dit melden Skipr en Rechtspraak.nl. 

De rechtbank nam in haar overweging de zogenoemde hinderpaal mee. Er is sprake van een hinderpaal als een verzekeraar zo’n lage vergoeding geeft voor zorg bij een ongecontracteerde zorgaanbieder dat de verzekerde die zorgverlener aan zich voorbij moeten laten gaan. Het hangt echter van de type behandeling af van de behandeling of een vergoedingspercentage een hinderpaal oplevert of niet.

Een dure en complexe behandeling die voor 85 procent wordt vergoed kan een hinderpaal opleveren, terwijl dat voor een vergoeding van 30 procent bij een relatief simpele behandeling helemaal niet zo hoeft te zijn. Daarom wil de rechter dat verzekeraars per type behandeling bekijken wat het kortingspercentage is er daar geen vast percentage aan verbinden. Een gemiddeld tarief mag gebruik worden, maar dat zouden verzekeraars niet mogen baseren op de vergoeding voor de niet-gecontracteerde zorg, maar op de kosten van de door de verzekeraar gecontracteerde zorg. 

Door: Nationale Zorggids