Normal_geld__portemonnee__fraude

Zorgverzekeraars lijken er niet voldoende in te slagen om de zorgkosten betaalbaar te houden. Sinds de invoering van het nieuwe stelsel van de zorgverzekering is er sprake van marktwerking, maar die heeft de zorg duurder gemaakt dan gedacht werd. Suzanne Ruwaard deed promotieonderzoek naar de markt tussen zorgverzekeraars en de zorgaanbieder. Dit meldt Universonline, onderdeel van Tilburg Univsersity.

Er zijn drie gereguleerde markten gecreëerd door de overheid. Naast de markt waar Ruwaard onderzoek naar doet, is er ook nog een markt tussen de zorgverzekeraar en de patiënt en een markt tussen de zorgaanbieder en de patiënt. Ruwaard onderzocht of de markt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders wel goed werkt en of het heeft geleid tot betere zorg tegen een goedkopere prijs. Ze ontdekte dat zorgverzekeraars in Nederland nog een grote inhaalslag kunnen maken, hoewel zij wel duidelijk hun best doen om te zorgen voor meer kwaliteit in de zorg.

Beloningssysteem

In Amerika maken zorgverzekeraars afspraken met ziekenhuizen over de kwaliteit van zorg. “Als de zorgaanbieder goed presteert, wordt die daarvoor beloond.” In Nederland bestaat zo’n systeem nog niet of in mindere mate. Hier wordt vaak gekozen voor een aanneemsom of plafondafspraak. Zo’n afspraak houdt in dat de zorgverzekeraar voor het jaar een vast aantal behandelingen inkoopt tegen een scherpe prijs. Zijn die behandelingen allemaal uitgevoerd voor het einde van het jaar, dan moeten patiënten wachten tot het nieuwe jaar omdat het plafond aan behandelingen al is bereikt.

Rol voor overheid en patiënten

De promovenda erkent dat het ook niet altijd mogelijk is om heel specifiek maatwerk in te kopen. Het is tijdrovend om met iedere zorgaanbieder te onderhandelen over de prijs en kwaliteit. Maatwerk is daarom niet overal in de sector mogelijk volgens Ruwaard. Zij ziet voor de overheid en patiënten een belangrijke rol om marktwerking in goede banen te leiden. De overheid kan druk uitoefenen om de zorg betaalbaar te houden terwijl de kwaliteit op de agenda blijft staan. Patiënten kunnen kiezen voor de zorgaanbieder met de beste kwaliteit. Grote verschillen in kwaliteit kunnen meer patiënten aantrekken, wat motivatie is voor ziekenhuizen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids