Normal_infuus

Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruno Bruins voor Medische Zorg om Durvamulab op te nemen in het basispakket, na onderhandeling over de prijs. Het kankermedicijn blijkt namelijk een effectieve en in potentie curatieve behandeling voor een subgroep van longkankerpatiënten met een hoge ziektelast. De kosteneffectiviteit is relatief gunstig en bedraagt ongeveer 35.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit. Maar doordat het middel heel vaak toegepast zal worden en er een reele kans is op indicatie-uitbreiding, kan de budgetimpact bij opname in het basispakket oplopen tot ongeveer 56 miljoen euro per jaar. Daarom is onderhandeling over de prijs nodig. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Kosteneffectieve immuuntherapie

Durvalumab is een immuuntherapie die erop gericht is de anti tumor-respons van het immuunsysteem te verbeteren bij specifieke longkankerpatiënten waarvoor nog geen curatieve behandeling beschikbaar is. De huidige standaardbehandeling in een niet-operabel stadium, na behandeling met chemoradiotherapie, is namelijk actief volgen tot progressie van de ziekte optreedt.

In een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd door behandeling met Durvalumab een winst in algehele overleving van tenminste 6 maanden bereikt ten opzichte van de standaardbehandeling. De kosten van een behandeling met Durvalumab  zijn ruim 62.000 euro per patiënt.

Onderzoek stimuleren

Het Zorginstituut adviseert ook om in het kader van verbetering van de doelmatige inzet van Durvalumab en soortgelijke middelen, aanvullend onderzoek te doen en dit te stimuleren en structureel te organiseren in het kader van gepaste inzet van deze geneesmiddelen. Wanneer Durvalumab op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling in het basispakket instroomt, zal het Zorginstituut het gebruik actief volgen.

Door: Nationale Zorggids