Normal_oudere_dementie

Het is Vektis voor het eerst gelukt om een volledig beeld te schetsen van de zorg voor mensen met dementie. Door zicht te hebben op alle zorgdeclaraties, ongeacht waar deze heeft plaatsgevonden en door wie, heeft Vektis domeinoverstijgende inzichten weten te verkrijgen. Het meest in het oog springende resultaat van het onderzoek is dat er grote regionale verschillen zijn in het zorggebruik van mensen met dementie. Dit meldt Vektis.

Dementienetwerken organiseren ieder op de eigen manier de zorg voor mensen met dementie. Daardoor zet het ene netwerk bijvoorbeeld meer wijkverpleging in dan het andere netwerk. Het verschil in zorggebruik is dan ook terug te zien in de zorgkosten. Deze verschillen lopen op tot 8.500 euro per patiënt per jaar.

Casemanagement dementie

Het inzetten van casemanagement dementie heeft een positief effect, ziet Vektis. Want in dementienetwerken waar meer mensen met dementie casemanagement krijgen, wonen er meer thuis en is bij escalatiezorg de duur van het eerstelijnsverblijf korter.

Groep dementerenden blijft buiten beeld

De totale groep mensen met dementie bestond in 2017 uit 256.000 mensen, Daarvan woonden er begin 2017 175.000 thuis en 82.000 in een instelling. Vektis heeft op basis van de schattingen ongeveer 50.000 mensen met dementie niet in beeld. Deze groep mensen is thuiswonend en ontvangt waarschijnlijk uitsluitend ondersteuning vanuit mantelzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Door: Nationale Zorggids