Normal_gli

Ketenzorg Friesland (Heerenveen), zorggroep Catena (Drachten) en de Friese Coöperatie Fysiotherapie zijn door De Friesland Zorgverzekeraar  gecontracteerd om Gecombineerde Leefstijlinterventie te bieden in de provincie. Met deze contractering hebben Friezen eindelijk toegang tot deze nieuwe zorgvorm die sinds 1 januari 2019 in het basispakket van de zorgverzekering zit. Deelnemers hoeven hiervoor geen eigen risico te betalen. Dit meldt De Friesland. 

Niet alle verzekerden hebben zomaar recht op Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Alleen overgewicht hebben is bijvoorbeeld niet voldoende. Overgewicht in combinatie met een hoge bloeddruk of chronische ziekte is dat wel. Het is aan de huisarts van een verzekerde om te beslissen of iemand aan het GLI-programma mag meedoen.

Iemand die zich aan het programma committeert, zit er meteen twee jaar aan vast. In het eerste jaar werkt hij samen met professionals aan het verliezen van gewicht en het aanwenden van een gezonde leefstijl door gezond te eten en meer te bewegen. Jaar twee zet in op behoud van de nieuwe leefstijl.

Problemen met introductie GLI

De introductie van GLI gaat minder soepel dan verwacht. Vooralsnog zijn er twee weinig gecontracteerde leefstijlcoaches om de zorg te kunnen bieden. Friesland is voorloper op het gebied van provinciale spreiding van leefstijlcoaching. Het is de bedoeling dat er ook een speciale Friese variant van GLI komt, zegt De Friesland. “We willen bijvoorbeeld de leefstijlinterventie ook koppelen aan de gezondheidsinitiatieven in wijken en dorpen. Zo kunnen we een verschil maken”, zegt manager zorginkoop Paul Offringa hierover. 

Door: Nationale Zorggids