Normal_stethoscoop_laptop

Zorgverzekeraars hebben hun digitale informatievoorziening nog steeds niet helemaal op orde. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet Nivel panelleden tien onderwerpen opzoeken op websites, waarvan zeven door 75 procent van de verzekerden vindbaar waren. Dit meldt Nivel. 

Ook werden panelleden verzocht om op zoek te gaan naar informatie over bijvoorbeeld niet-gecontracteerde zorg. Daarover kon slechts 50 procent of minder informatie vinden op de websites van verzekeraars.

“De meeste respondenten konden de vergoeding voor fysiotherapie vinden (84 procent). Het overzicht van nagenoeg gelijke polissen werd door de minste respondenten gevonden (36 procent)”, zegt programmaleider Judith de Jong van Nivel.

Vergoedingen voor orthodontie werden bij de ene zorgverzekeraar beter gevonden dan bij de andere. Volgens Nivel heeft dit deels te maken met hoe verzekeraars de informatie presenteren. Zo vermelden sommigen in een algemeen overzicht dat orthodontie niet in de basisverzekering zit, en wordt pas op een hele andere pagina dat dit wél mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. 

Door: Nationale Zorggids