Normal_baard

In de polisvoorwaarden van een niet nader te noemen zorgverzekaar staat dat alleen vrouwen aanspraak kunnen maken op de behandeling tegen extreem haargroei op zichtbare plekken als het gezicht of de hals. Hiermee discrimineert het mannen die met overmatige haargroei kampen, zegt het College voor de Rechten van de Mens die door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is gevraagd om hierover een oordeel te geven. Dit meldt mensenrechten.nl. 

Het gaat hier om het verwijderen van haargroei middels elektrische epilatie. De Geschillencommissie wilde van het College voor de Rechten van de Mens weten of zij vindt dat mannen ook aanspraak moeten kunnen maken op vergoeding of niet. Het argument van de zorgverzekeraar om mannen hiervan buiten te sluiten is enkel gericht op de geslachtsaanduiding. 

Onderscheid op basis van geslacht

Onderscheid maken op basis van geslacht is niet toegestaan, zegt het college. Maar volgens de zorgverzekeraar is dat niet waar het om gaat. “De verzekeraar stelt dat er van nature een verschil is in haargroei in het gelaat bij mannen en vrouwen. Maar dat betekent niet dat het per definitie is uitgesloten dat ook bij een man sprake kan zijn van extreme haargroei op ongebruikelijke plaatsen in gezicht of hals, die door hemzelf en/of anderen als ontsierend wordt ervaren of bij hen schrikreacties kan oproepen.”

Polisvoorwaarden genderneutraler maken

Het lijkt er volgens het college op dat de verzekeraar niet per se wil discrimineren op basis van geslacht, maar openstaat voor vergoeding bij een ieder die last heeft van extreme beharing op zichtbare of ongebruikelijke plekken dat kan leiden tot een schrikreactie. De verzekeraar zou er goed aan doen om de polisvoorwaarden te wijzigen in een meer geslachtsneutrale tekst, zodat ook mannen met overmatige haargroei weten dat ook zij in aanmerkingen kunnen komen voor vergoeding van de behandeling. Immers, discriminatie op basis van geslacht is niet toegestaan. 

De uitspraak geldt overigens niet alleen voor de zorgverzekeraar in kwestie, maar ook voor andere zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden onderscheid maken op basis van geslacht. Op independer.nl en zorgkiezer.nl is te zien dat slechts drie zorgverzekeraars geen onderscheid maken bij vergoeding van elektrische epilatie, te weten: Menzis, PMA Zorgverzekeringen en De Amersfoortse. Overigens zijn er ook zorgverzekeraars die de gehele behandeling niet vergoeden. 

Door: Nationale Zorggids