Normal_stethoscoop_rekening

Patiënten met chronische pijn worden sinds 1 januari 2019 stelselmatig afgewezen door zorgverzekeraar Zilveren Kruis op oneigenlijke gronden. Het gaat om patiënten die bijvoorbeeld kampen met chronische rugpijn, nekpijn, rsi of reuma. Dit meldt Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) na een stroom alarmerende berichten van zowel pijnpatiënten als revalidatieklinieken.

In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge  van Volksgezondheid verzoekt de organisatie dringend om in te grijpen bij de zorgverzekeraar zodat patiënten weer de zorg krijgen waar ze recht op hebben. "Ondanks verwijzingen van gespecialiseerde medici zoals de revalidatiearts, zet Zilveren Kruis een streep door vrijwel alle aangevraagde behandelaanvragen van de zelfstandige klinieken", stelt Ger Jager, voorzitter van SHVA, die de belangen van vijfduizend zorgverleners behartigt.

Financiële besparing over de ruggen van patiënten

"Wrang is dat patiënten met dezelfde klachten bij alle andere zorgverzekeraars wel gewoon hun behandeling vergoed krijgen als de behandelend arts dat adviseert. Blijkbaar koesteren deze zorgverzekeraars wel de gezondheid van hun klanten. Deze maatregel lijkt niets anders dan een financiële besparing over de ruggen van patiënten die gezien hun penibele situatie niet mondig genoeg zijn om te protesteren", aldus Jager.

"Als reden geeft Zilveren Kruis aan dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is dat medisch-specialistische revalidatie een goed resultaat oplevert bij chronische pijn. Volgens revalidatieartsen laat jaren van internationaal onderzoek en de ervaring van talloze specialisten wereldwijd het tegendeel zien."

Ongecontracteerde zorg

Opmerkelijk is bovendien dat Zilveren Kruis alleen de vergoeding weigert van behandelingen bij zelfstandige klinieken waarmee het geen contract heeft. Dezelfde behandeling wordt in het ziekenhuis wel vergoed. Nu komt het regelmatig voor dat revalidatieartsen en therapeuten de ene dag in een ziekenhuis werken en de andere dag in een kliniek. Zo kan het gebeuren dat een revalidatiearts in een zelfstandige kliniek bij Zilveren Kruis geen vergoeding krijgt voor een patiënt, terwijl dezelfde revalidatiearts op een dag dat hij in een ziekenhuis werkt voor dezelfde patiënt met dezelfde behandeling wel vergoeding krijgt.

"Dat haalt het hele argument onderuit van onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing", zegt Jager.
 Bovendien kiezen patiënten voor zelfstandige klinieken omdat daar geen wachtlijsten zijn. Bij een ziekenhuis moet je maanden wachten."

Jager hoopt dat minister De Jonge snel ingrijpt. Jager: “Zo niet, dan gaan we naar de rechter.”

Door: Nationale Zorggids