Logo_zorginstituut_nederland

In de Horizonscan Geneesmiddelen van Zorginstituut Nederland staan alle te verwachten nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen die de komende twee jaar op de markt komen. Ook biedt de scan een overzicht van de zogenaamde biosimilars en generieke middelen die binnenkort verwacht worden om te concurreren met het origineel farmaceutisch product (het specialité) waarvan het patent is verlopen. Ruim 60 procent van de producten in de scan zijn specialités. In totaal gaat het om ruim 400 producten voor de komende twee jaar. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

De veel besproken gentherapieën vinden steeds meer hun weg naar de praktijk. In de Horizonscan bevinden zich nu acht van deze producten, waarvan er twee recent zijn geregistreerd, Luxturna® en Zynteglo®. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal gentherapieën flink toe zal nemen. Door de vernieuwende techniek, die in theorie eenmalig en mogelijk curatief is, zijn de kosten ook hoger dan van veel andere geneesmiddelen - mogelijk tussen 500.000 en 3 miljoen euro per patiënt per jaar - en zal dit mogelijk impact gaan hebben op de manier waarop deze geneesmiddelen worden beoordeeld voor toelating tot het verzekerde pakket en hoe ze worden toegepast.

Openbaar en objectief overzicht

Om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te stimuleren en versnellen bieden partijen in de zorg en het Zorginstituut met de Horizonscan Geneesmiddelen een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen, zodat onder meer de kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en  voor iedereen toegankelijk is. Zo worden patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen en zorgverzekeraars op de hoogte gebracht van verwachte ontwikkelingen. Deze informatie kan weer gebruikt worden om de inkoop van zorg te verbeteren.

Aanleveren vereenvoudigd

Voor farmaceutische bedrijven en het Zorginstituut wordt het proces van aanleveren van informatie vereenvoudigd. Sinds 1 juni 2019 wordt alle informatie vanuit de fabrikant aangeleverd via de Horizonscan. De notificaties, waarmee fabrikanten alvast informatie konden aanleveren in afwachting van een besluit tot beoordeling, is daarmee verweven met de aanlevering voor de Horizonscan die al tweemaal per jaar plaatsvindt.

Door: Nationale Zorggids