Logo_zorginstituut_nederland

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De subsidieregeling van Zorginstituut Nederland voorziet daarin. De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg van het Zorginstituut is weer gestart. Projectideeën kunnen van donderdag 27 juni tot dinsdag 27 augustus vóór 14.00 uur ingediend worden. Dit meldt het Zorginstituut.

Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Tijdelijke financiering

Via deze regeling van het Zorginstituut is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid jaarlijks maximaal 69 miljoen euro beschikbaar. Voor deze ronde is 29 miljoen euro beschikbaar. Het Zorginstituut voert de regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Eerste ronde met ideeën

De subsidieregeling wordt twee maal per jaar opengesteld. In de eerste subsidieronde zijn in totaal 24 projectideeën ingediend. “Dat aantal is hoger dan verwacht”, aldus projectleider Amr Makady.

Door: Nationale Zorggids