Normal_geld__portemonnee__fraude

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekeringspremie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op ongeveer 215.000; een daling van 35 procent. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, CAK, gemeenten en schuldhulpverleners veel energie gestoken in het aanpakken van deze problematiek, bijvoorbeeld door persoonlijk contact en betalingsregelingen op maat. Minister Bruins van medische zorg wil een verdere impuls geven aan de daling en verruimt daarom enkele voorwaarden van de uitstroomregeling. Dit meldt Rijksoverheid.

Mensen die zes maanden de zorgpremie niet betalen worden door zorgverzekeraars aangemeld bij het CAK. Voor hen geldt vanaf dat moment een hogere premie, die indien mogelijk wordt ingehouden op het inkomen. De hogere premie is bedoeld om verzekerden aan te zetten een betalingsregeling te treffen. In dat geval stopt de premieopslag direct. Voor bijstandsgerechtigden die de betalingsregeling drie jaar zorgvuldig naleven wordt de resterende schuld kwijtgescholden. Door een wijziging in de uitstroomregeling ontstaat deze mogelijkheid ook voor mensen die onder bewind staan. De wijziging is per direct van kracht.

Minister Bruins: “Goed nieuws dat het aantal wanbetalers blijft dalen dankzij inspanningen van alle partijen. Om dat voort te zetten breid ik de huidige uitstroomregeling uit naar mensen onder bewind. Hiermee bieden we opnieuw een groep mensen nieuw perspectief.”

Premie plus 35 euro per maand

Op basis van de aangepaste regeling kunnen wanbetalers die onder bewind staan onder dezelfde voorwaarden uitstromen als bijstandsgerechtigden. De belangrijkste voorwaarde is een driejarige betalingsregeling met een aflossing van 35 euro per maand. Deze aflossing komt naast de reguliere premie. Na drie jaar worden de schulden bij de zorgverzekeraar en het CAK kwijtgescholden. De regeling kan op deze wijze bijdragen aan mogelijke oplossingen voor mensen die onder bewind staan.

Door: Nationale Zorggids