Normal_normal_justitie__rechtbank

Onlangs stonden een moeder en haar zoon tegenover zorgverzekeraar Menzis in de rechtbank. Toen de 17-jarige zoon bijna 18 werd, nam de moeder het initiatief om dit bij Menzis aan te geven. Ze verzocht de verzekeraar tot het splitsen van haar verzekering. Er is met de jongen echter nooit een overeenkomst aangegaan en hij heeft zijn premie dus nooit betaald. De rechtbank is van mening dat de jongen de betalingsachterstand die hierdoor is ontstaan niet hoeft te betalen, precies om de reden dat er nooit een overeenkomst is geweest. Dit meldt AMWeb. 

De rechtbank vindt dat Menzis het verzoek van de moeder enkel had moeten zien als verzoek tot het opsturen van een aanbod. Er is door de jongen nooit bezwaar aangetekend tegen de opgestuurde polis, waardoor Menzis uitging van een overeenkomst. Of deze polis de jongen ooit heeft bereikt is niet bekend en de incasso ging naar de rekening van zijn moeder.

Nooit een medische behandeling nodig

Volgens Menzis pretendeerde de jongen een zorgverzekering te hebben, de rechtbank stelt echter dat hij enkel inschrijfkosten 'betaalde' voor de huisarts en nooit een medische behandeling nodig had. Menzis bleek tijdens de zaak ook moeite te hebben met bewijzen van verstuurde aanmaningen. Pas op 31 januari 2018, in mei 2017 ging de polis de deur uit, kreeg de jongen een bericht van het incassobureau. Hij besloot daarop de verzekering bij Menzis te beëindigen, maar dat kon pas na het betalen van de betalingsachterstand van 813 euro.

Geen overeenkomst gesloten

Er was alleen nooit van een overeenkomst, aldus de rechter: “In dat kader had het op de weg van Menzis gelegen [gedaagde] op de polis van zijn moeder bijgeschreven te laten staan totdat vanuit [gedaagde]  zelf een aanvraag werd ontvangen, dan wel het verzoek zijn verzekering te beëindigen in verband met een inschrijving bij een andere verzekeraar.”De nadelige gevolgen, zoals de betalingsachterstand, acht de rechtbank als probleem van Menzis. 

Door: Nationale Zorggids