Normal_geld_briefgeld_munten

Onlangs hebben zeven initiatieven uit de regio Midden (Arnhem, Gelderse Vallei en Rivierenland) in totaal 30.000 euro ontvangen uit het MenzisFonds. Ook zijn er vijf landelijke initiatieven gekozen die gezamenlijk een bijdrage van 35.000 euro hebben ontvangen. De initiatieven zijn gekozen door de Ledenraad van Menzis en werken aan de verbetering van leefkracht en innovatie in de zorg. Dit meldt Menzis. 

Het MenzisFonds is in 2018 gestart om - vooral lokale en regionale - initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere niet-commerciële organisaties werken aan de verbetering van leefkracht en innovatie in de zorg. 

René van Slooten, Ledenraadslid van Menzis: “Bij de keuze van initiatieven hebben we vooral gekeken of het project laagdrempelig en kleinschalig is en dicht bij de verzekerde staat. Als Ledenraad zijn we ervan overtuigd dat dit soort projecten lokaal écht verschil kunnen maken. Betrokken organisaties kennen de omgeving, weten wat er speelt en vooral ook waar de meeste behoefte ligt. Ik ben trots dat we met het MenzisFonds deze partijen kunnen ondersteunen en op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.” 

Door: Nationale Zorggids