Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Vanaf 26 augustus is het voor gemeenten mogelijk om hun budgethouders en vertegenwoordigers te toetsen op kennis en vaardigheden voor het omgaan met het persoonsgebonden budget (pgb). Het Kader- en communicatiepakket is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid en per Saldo. Dit meldt VNG. 

Iedereen die wil kan gebruikmaken van het kader dat is opgesteld voor persoonsgebonden budgetten in de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader staan tien criteria voor pgb-vaardigheid en een checklist voor (potentiële) pgb-houders die zelf hun vaardigheden willen controleren.

Met het kader willen de organisaties pgb-houders informeren over de benodigde kennis en kunde voor het werken met een pgb. Des te meer informatie ze hebben, des te beter zij weloverwogen keuzes kunnen maken. 

Door: Nationale Zorggids