Normal_stethoscoop_rekening

Een zorgnota is via een inlogpagina te zien op de website van de zorgverzekeraar. Meestal sturen zorgverleners een rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, die op zijn beurt de rekening controleert. Nadat de kosten aan de zorgverlener zijn vergoed, komt de rekening in ‘mijn omgeving’ te staan. Verzekerden kunnen vanaf dan controleren of de genoteerde behandelingen inderdaad zijn uitgevoerd. 

Indien er onjuistheden op de rekening staan, dient dit aan de zorgverzekeraar gemeld te worden. Die kan de melding onderzoeken en laten weten wat er met het signaal is gedaan. Vervolgens zijn er twee uitkomsten: de rekening wordt aangepast of er wordt een verklaring opgesteld waarom de rekening toch klopt.

Onjuistheden die rechtstreeks van de zorgverlener binnenkomen, moeten gemeld worden bij die zorgverlener. Blijft er na dit contact sprake van onjuistheden, dan kan hiervan een melding worden gemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Een zorgverlener die kosten in rekening brengt voor niet-uitgevoerde behandelingen of de verkeerde tarieven hanteert, fraudeert. En dit moet altijd gemeld worden bij de NZa. 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid