Normal_depressie_alleen_vrouw

Nieuwe ggz-patiënten die zorg nodig hebben van instelling Vincent van Gogh in Limburg, komen voor een dichte deur te staan. Psychiatrische hulpverlening is door het bereikte budgetplafond bij Zilveren Kruis sinds 1 september niet meer mogelijk, tenzij iemand acute zorg nodig heeft. Dit meldt Skipr. 

Ieder jaar maken zorginstellingen afspraken met zorgverzekeraars over maximaal declarabele zorg op basis van verwachtingen en de gemiddelde prijs per cliënt. “De met Zilveren Kruis vooraf afgesproken aantallen zij nu – halverwege 2019 – helaas al bereikt. Voor ons als zorgaanbieder betekent dit, dat wij voor nieuwe cliënten (verzekerd bij Zilveren Kruis) geen vergoeding meer ontvangen voor de te leveren zorg”, zo is te lezen op de website van Vincent van Gogh.

Mogelijk is het aantal cliënten dat naar de Limburgse zorginstelling kwam, te wijten aan de lage wachttijden aldaar. Omdat deze lager zijn dan elders in het land, werden meer Zilveren Kruis-verzekerden die kant opgestuurd. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek om eventueel extra budgetafspraken te maken voor het resterende deel van het jaar. 

Door: Nationale Zorggids