Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Door samenwerking tussen organisaties te bevorderen, hoopt het ministerie van Volksgezondheid zorgfraude beter tegen te kunnen gaan. Bewindslieden Hugo de Jonge en Paul Blokhuis zijn bezig met een aanpassing van de wet die betere samenwerking mogelijk maakt, namelijk een waarschuwingsregister. In dit register kunnen al betrokken partijen data over fraude of fraudeurs delen. Dit meldt Skipr.

Door gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, opsporingsdiensten en toezichthouders beter te laten samenwerken, kan zorgfraude sneller en beter ontdekt en aangepakt worden. Een verbeterde aanpak is hard nodig, want vorig jaar kwamen er zeker duizend meldingen over fraude in de zorg binnen. Zorgverzekeraars en zorgkantoren vorderden in 2018 250.000.000 euro terug van frauderende zorginstellingen.

Waarschuwingsregister 

Het gaat met name mis in de wijkverpleging waar steeds meer niet-gecontracteerde zorg wordt geleverd, bij nieuwe zorginstellingen en op plekken waar persoonsgebonden budgetten mee gemoeid gaan. Heeft een instantie het voornemen om met zo’n organisatie een contract af te sluiten, dan kan deze in de toekomst gebruikmaken van het waarschuwingsregister. Vervolgens kunnen zij besluiten zonder contract verder te gaan of maatregelen nemen om risico op fraude te beperken.

Informatie-uitwisseling over fraude is nu nauwelijks mogelijk, erkennen De Jonge en Blokhuis. Met de wijziging van de wet willen de mannen dit wél mogelijk maken, namelijk via stichting IKZ. 

Door: Nationale Zorggids