Normal_portemonnee_geld

In de aanloop naar het debat over de VWS-begroting, pleit Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer voor meer aandacht voor zieken op het werk, de inkomenspositie van mensen met een beperking of chronische ziekte en de bijbehorende stapeling van zorgkosten. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland. 

Sommige chronisch zieken of mensen met een beperking moeten duizenden euro’s per jaar extra betalen aan zorgkosten. Als het aan Patiëntenfederatie Nederland ligt, neemt het ministerie van Volksgezondheid deze kosten eens goed onder de loep zodat duidelijk is waar die kosten vandaan komen en hoe stapeling hiervan kan worden tegengegaan.

Verzekerdeninvloed

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft er onlangs een wet doorheen geloodst die moet zorgen voor meer invloed door verzekerden. De Patiëntenfederatie vraagt zich af of de ervaringen van verzekerden voldoende benut worden binnen de nieuwe wet. “Wij denken dat verzekerden nog beter bij beleid kunnen worden betrokken door directe terugkoppeling van ervaringen vanuit verzekerden te stimuleren”, zo schrijft de organisatie. Het blijkt vaak namelijk nog te ontbreken aan directe feedback van verzekerden. Daarom wil dat hier meer aandacht komt, bijvoorbeeld door een online plek te creëren waar verzekerden ervaringen kunnen delen over de dienstverlening en zorginkoop van verzekeraars. 

Door: Nationale Zorggids