Normal_spuit_medicijnen

De uitgaven aan weesgeneesmiddelen blijven stijgen: van 195 miljoen euro in 2013 naar 259 miljoen ruim vier jaar later. Dat is gemiddeld 9 procent per jaar; ongeveer net zo veel als de ontwikkeling van het aantal patiënt, meldt Zorginstituut Nederland. 

Een weesgeneesmiddel is een medicijn dat bestemd is voor de diagnose, preventie of behandeling van een ernstige en zeldzame aandoening. De verwachting is dat de kosten van dit soort middelen de komende jaren zullen blijven stijgen, aangezien de komende jaren 57 nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen of indicatie-uitbreidingen van bestaande geneesmiddelen worden verwacht.

Effectiviteit meten

De monitor van Zorginstituut Nederland maakt duidelijk dat goede registratie van weesgeneesmiddelen essentieel is om zicht te krijgen op de toepassing, kosten en effectiviteit ervan. Dit geldt nog sterker nu steeds vaker medicijnen met slechts beperkt bewijs voor effectiviteit op de korte termijn worden toegelaten tot de markt. Ook voor weesgeneesmiddelen die al in de basisverzekering zitten is het van belang om met registers gegevens te verzamelen over de effectiviteit op de lange termijn. Zogeheten ‘weesgeneesmiddelarrangementen’ moeten de effectiviteit van deze middelen vergroten.

Afspraken over criteria 

Behandelaren, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars maken in deze arrangementen afspraken over criteria waaraan patiënten moeten voldoen en over het begin en einde van een behandeling. Een indicatiecommissie adviseert de behandelend arts hierbij. Het doel is om medicijnen alleen in te zetten bij patiënten die er ook echt baat bij hebben. 

Door: Nationale Zorggids