Normal_tandarts

Hoewel de tarieven van veel tandartsbehandelingen tussen 2013 en 2017 daalden, stegen de uitgaven voor kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) met gemiddeld 18 procent, tot 103 euro per persoon per jaar. Dit blijkt uit een analyse van Vektis-data door verzekeraar Univé. De coöperatie vermoedt dat jongeren hun tandarts niet of te weinig voor een preventieve controle bezoeken, zo meldt Univé. 

"Uit- of afstel van controle kan leiden tot serieuze gebitsproblemen en leidt bovendien vaak tot onnodig hogere kosten voor behandelingen die voorkomen hadden kunnen worden", zegt commercieel directeur Robert de Ruiter van Univé.

Stijging in 92 procent van gemeenten

Tussen 2013 en 2017 stegen de mondzorgkosten in 327 van de 355 gemeenten. In 28 gemeenten daalden de kosten. Over de vijf jaren maakten jongeren in Opmeer gemiddeld de hoogste kosten, met 140,37 euro, op de voet gevolgd door de gemeenten Zwartewaterland, Amsterdam, Beuningen en Texel. In de gemeente Sluis maakten jongeren gemiddeld de minste kosten voor mondzorg: 63,13 euro per inwoner van 19 jaar of jonger. Daarmee was het onderlinge verschil, tussen de gemeente met de hoogste en de laagste kosten, liefst 77,24 euro.

Met een toename van 49,28 euro (+78 procent) stegen de gemiddelde kosten in de gemeente Appingedam hardst. Ook voor jongeren in gemeente Zeewolde waren de kosten met een gemiddelde stijging van 46,10 euro (+66 procent) fors meer, terwijl de tandartsrekening van de jeugd in de gemeente Ridderkerk met gemiddeld 44,70 euro (+50 procent) eveneens aanzienlijk hoger uitvalt.

Sterkste kostenstijging voor kinderen tot en met 4 jaar

Hoewel er in alle leeftijdsgroepen sprake is van een toename, is de relatieve stijging in de groep van 0 tot en met 4 jaar met 28 procent het hoogst. In absolute zin is de toename met een bedrag van € 20,69 het grootst bij kinderen van 10 tot en met 14 jaar.

20 procent van de kinderen gaat niet naar de tandarts, ondanks dat deze zorg voor hen onder de basisverzekering valt. Dat desondanks de tandartskosten voor jongeren zijn gestegen lijkt er volgens De Ruiter op te duiden dat veel van hen niet of onvoldoende voor preventieve controle naar de tandarts gaan. "Een halfjaarlijkse controle, die voor jongeren tot 18 jaar gewoon wordt vergoed vanuit de basisverzekering, verkleint de kans op bijvoorbeeld cariës en tandvleesproblemen aanzienlijk. En zorgt zo voor een gezond gebit op de lange termijn."

Door: Nationale Zorggids